Logan Wolverine House Parrot *13.04.2017
Ausstellungen Untersuchungen HD C ED 0 OCD 0 Herz o.B/ normal (Heart free) EKG o.B/ normal (EKG free) Chief A (Int. Code A) HFHB frei Prüfungen Inbreed  Ch.Cupidon Evants du Eve
Eltern / Parents
Sir: Int.Ch.Lucky Luciano de la Tour Gelee
Dam: Heaven´s Dust Iounka
Keiki